Regjimi ditor

 
 
 
 

7:30 – 9:00

 
Asambleja e mëngjesit. Pritja e fëmijëve, biseda me prindin, takimi me njëri-tjetrin, rrethi i tavolinës. Përralla të animuara me role.
 

9:00 – 9:30

 
Ngrënia e mëngjesit, rituali i larjes së duarve, shtrimi i tavolinës.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9:30 – 11:00

 
Aktiviteti mësimor. Përveç mësimeve standard, kopshti ofron edhe mësime shtesë edukative dhe argëtuese të përditshme. Është kjo pika më e fortë e kopshtit “Princi i lumtur”.
 

11:00 – 11:45

 
Lojëra të ndryshme, këndi i kukullave, këndi i kuzhinës, këndi i librave, loja formuese me kubat, lojëra te këndi i lodrave, etj. Daljet në oborr, në kalçeto, eksursione dhe shëtitje të përditshme.
 
 
 
 
 
 

11:45 – 13:00

 
Rituali i larjes së duarve, shtrimi i tavolinave, ngrënia e drekës, etj.
 

13:00 – 15:00

 
Gjumi i drekës. Gjumi i drekës bëhet deri te grupet e dyta. Klasat parashkollore, gjatë orarit të drekës zhvillojnë aktivitete dhe përgatiten për shkollë.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:00 – 15:30

 
Zemra, sipas menysë ditore të ushqimit.
 

15:30 – 16:30

 
Përsëritje të mësimeve të paradites, kujtesë e këngëve, vjershave, mësimeve të ndryshme, lojëra argëtuese dhe formuese.
 

16:30 – 17:30

 
Përcjellja e fëmijëve në shtëpi me makinë ose pritja e prindërve që të vijnë t’i marrin.